Tytuł Książki Gai, INSTITUTIONES. Instytucje Gaiusa - Tekst i przekład.
 Opracowanie Z języka łacińskiego przełożył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Rozwadowski
 Cena oprawa miękka: 34,90 zł; oprawa sztywna: 78,75 zł
  Tytuł dotowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Institutiones Gaiusa to pierwszy tom z obszernego zbioru zwanego Fontes iuris cognoscendi (Źródła poznania prawa), które w zamyśle Wydawnictwa obejmować ma najważniejsze zabytki prawa rzymskiego. Tłumaczenie źródeł prawa ma stworzyć czytelnikowi możliwość poznania tworu o wartości nieprzemijającej, jakim było prawo rzymskie, ukształtowane i doskonalone na przestrzeni trzynastu wieków istnienia państwa rzymskiego i do dzisiaj wywierające ogromny wpływ na kodeksy prawa cywilnego wszystkich państw Europy, a także wielu państw pozaeuropejskich.


Z opinii profesora Witolda Wołodkiewicza (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego):
Inicjatywa prof. Władysława Rozwadowskiego wydania obszernego zbioru zatytułowanego "Fontes iuris cognoscendi", który ma objąć najważniejsze zabytki prawa rzymskiego, zasługuje na najwyższe poparcie. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które przez wielu sceptyków było uważane za niemożliwe do przeprowadzenia. Ukazanie się I tomu zawierającego "Instytucje" Gaiusa jest świadectwem, że Władysław Rozwadowski potrafi przełamać trudności organizacyjne i wydawnicze. (...) "Instytucje" Gaiusa są dziełem wyjątkowym w historii jurysprudencji rzymskiej. Jest to podręcznik, przeznaczony do nauczania prawa w szkołach prawniczych okresu pryncypatu. Nieprzemijająca wartość "Instytucji" polega jednak - przede wszystkim - na tym, że dzieło to zachowało się do naszych czasów niemal w całości. Daje ono autentyczne świadectwo rzymskiego prawa klasycznego z okresu II w. [n.e.] (...) Ideą prof. Rozwadowskiego było danie czytelnikowi (...) tłumaczenia, które byłoby w pełni zrozumiałe i uwzględniało terminologię używaną współcześnie również w podręcznikach prawa rzymskiego. (...) Jest to dzieło mające nie tylko znaczenie dla dydaktyki prawa rzymskiego, lecz również dla rozwoju szeroko pojętej kultury prawnej.

Praca jest dostępna w dwóch wersjach:

 


<<< powrót